Diabo.fi använder nu WordPress!

Detta fungerar med samma som ett testinlägg i bloggformat men i alla fall är Diabetesföreningen i Åbolands nya sidor byggda upp från bottnen upp i WordPress för att effektivisera det hela och göra underhållet och uppdateringen lättare.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *