Anders Laurén, ordförande

anders.lauren@consolis.com

040-703 1086

 

Nina Bäckström, sekreterare

nee.backstrom@gmail.com

044-970 0037

 

Ritva-Leena Ehrnström

ritvaleenaehrnstrom@hotmail.com

050-918 2032

 

Topi Lehtonen

040-563 8703 

Regina Lindman-Korpi, viceordförande

reginalkorpi@hotmail.com

040-564 5906

 

Joanna Ekman

joaekm@gmail.com

040-084 1516

 

Tuula Johansson

tuula.johansson45@gmail.com

0400-617 751

 

Anita Salonen

anita.salonen@parnet.fi

040-510 5502

 

Ann Laurén, kassör (utom styrelsen)

ann.lauren@mendi.fi