Konditionssalsgymnastik 

Fysiotjänst, Parsbyvägen 4

Grupp 1: torsdagar fr.o.m. 3.9, kl.12.45-13.45

Grupp 2: torsdagar fr.o.m. 4.9, kl.14-15

Avgift: 35€, 15ggr/grupp höstterminen 2020

Anmälningar: både nya och gamla deltagare anmäler sig direkt till Fysiotjänst, tel. 02-458 3883

Kontaktperson i föreningen: Tuula Johansson, 0400-617 75165

Vattengymnastik

Folkhälsanhuset, Munkvikvägen 31

Grupp 1: tisdagar fr.o.m. 1.9, kl. 13-13.45

Grupp 2: fredagar fr.o.m. 4.9, kl 13-13.45

Grupp 3 (ny grupp): torsdagar fr.o.m. 3.9, kl.18-18.45

Avgift: 65€, 15ggr/grupp höstterminen 2020

OBS! Fr.o.m. hösten 2020 är gruppstorleken max.12 deltagare/grupp. 

Anmälningar: ALLA intressserade bör anmäla sig, d.v.s. ingen har en plats automatiskt från tidigare. Meddela vid anmälning gärna ett reservalternativ om det är möjligt.

Anmälningar tas emot fr.o.m. 21.8 av Tuula Johansson: 0400-617 751 eller tuula.johansson45@gmail.com

Bowling

Bowlinghallen i Pargas, Strandvägen 22

Onsdagar fr.o.m. 2.9, kl.13-14

Avgift: Föreningen sponsorerar 20€ av priset för ett 10 gångers kort för medlemmar. 15ggr/termin

Anmälningar: på plats

Kontaktperson: Ritva-Leena Ehrnström, 050-918 2032 eller ritvaleenaehrnstrom@hotmail.com

Diabeteskerho (suomenkielinen toiminta)

Kontaktperson: Topi Lehtonen, 040-563 8703

Pargas Sockertoppar

Kontaktperson: Nina Bäckström, nee.backstrom@gmail.com

Föräldrakraft

Vi samlas ca 1 gång/månad utan barn några timmar för att göra något tillsammans och få möjlighet att utbyta tankar med andra föräldrar till barn med D1. 

Info: kontakta Regina Lindman-Korpi, reginalkorpi@hotmail.com eller kolla Familjeklubbens fb-sida

 

Kamratstöd

Regina Lindman-Korpi (familjer och barn), reginalkorpi@hotmail.com
Nina Bäckström (vuxna med typ 1 diabetes), nee.backstrom@gmail.com
Anita Salonen (vuxna med typ 2 diabetes), anita.salonen@parnet.fi