Konditionssalsgymnastik

På grund av coronaläget börjar konditionssalsgymnastiken först i februari. Mera information i nästa nummer av Diabo (utkommer i januari).

 

Fysiotjänst, Parsbyvägen 4

Grupp 1: torsdagar fr.o.m. februari kl.12.45-13.45

Grupp 2: torsdagar fr.o.m. februari kl.14.00-15.00

Avgift: 35€ 

Anmälningar: både nya och gamla deltagare anmäler sig direkt till Fysiotjänst, tel. 02 458 3883 / fysiotjanst@parnet.fi

Kontaktperson i föreningen: Tuula Johansson, 040 061 7751 eller tuula.johansson45@gmail.com

Konditionssalsgymnastiken arrangeras i samarbete med SFV:s studiecentral.

Vattengymnastik

På grund av coronaläget börjar vattengymnastiken först i februari. Mera information i nästa nummer av Diabo (utkommer i januari).

 

Folkhälsanhuset, Munkvikvägen 31

Grupp 1: tisdagar fr.o.m. februari kl. 13.00-13.45

Grupp 2: torsdagar fr.o.m. februari kl. 18.00-18.45

Grupp 3: fredagar fr.o.m. februari kl.13.00-13.45

Avgift: 65€ 

Anmälningar: ALLA intresserade bör anmäla sig till Tuula, d.v.s. ingen har en plats automatiskt från tidigare. Meddela vid anmälning gärna ett reservalternativ om det är möjligt.

Kontaktperson: Tuula Johansson: 040 061 7751 eller tuula.johansson45@gmail.com

Vattengymnastiken arrangeras i samarbete med SFV:s studiecentral.

Bowling

Bowlinghallen i Pargas, Strandvägen 22

Onsdagar fr o m 5.1 kl.13.00-14.00 

Avgift: Föreningen sponsorerar 20€ av priset för ett 10 gångers kort för medlemmar. 

Anmälningar: på plats

Kontaktperson: Ritva-Leena Ehrnström, 050 918 2032 eller ritvaleenaehrnstrom@hotmail.co

Diabeteskerho (suomenkielinen toiminta)

Kontaktperson: Topi Lehtonen, 040-563 8703

Pargas Sockertoppar

Kontaktperson: Nina Bäckström, nee.backstrom@gmail.com

Föräldrakraft

Vi kör igång verksamheten igen då coronarestriktionerna medger det. Föräldrakraft-gruppen träffas ca 1 gång/månad utan barn några timmar för att göra något tillsammans och få möjlighet att utbyta tankar med andra föräldrar till barn med D1. 

Info: kontakta Regina Lindman-Korpi, reginalkorpi@hotmail.com eller kolla Familjeklubbens fb-sida

 

Kamratstöd

Regina Lindman-Korpi (familjer och barn), reginalkorpi@hotmail.com
Nina Bäckström (vuxna med typ 1 diabetes), nee.backstrom@gmail.com
Anita Salonen (vuxna med typ 2 diabetes), anita.salonen@parnet.fi