Konditionssalsgymnastik

Fysiotjänst, Parsbyvägen 4

Grupp 1: torsdagar fr.o.m. 7.9.2023 kl.12.45-13.45

Grupp 2: torsdagar fr.o.m. 7.9.2023 kl.14.00-15.00

Avgift: 40€ (15 ggr)

Anmälningar: både nya och gamla deltagare anmäler sig direkt till Fysiotjänst, tel. 02 458 3883 / fysiotjanst@parnet.fi

Kontaktperson i föreningen: Tuula Johansson, 040 061 7751 eller tuula.johansson45@gmail.com

Konditionssalsgymnastiken arrangeras i samarbete med SFV:s studiecentral.

Kimito: hos Actiwell (Domarringen 6). Medlemsförmånen är högst 50€ rabatt/medlem/år på erlagd avgift. Förfrågningar direkt till Actiwell, 044 025 7006 eller info@actiwell.fi

Vattengymnastik

Folkhälsanhuset, Munkvikvägen 31

Grupp 1: tisdagar fr.o.m. 5.9.2023 kl. 13.00-13.45

Grupp 2: torsdagar fr.o.m. 31.8.2023 kl. 18.00-18.45

Grupp 3: fredagar fr.o.m. 1.9.2023 kl.13.00-13.45

Avgift: 70€ (15 ggr)

Anmälningar: ALLA intresserade bör anmäla sig till Tuula, d.v.s. ingen har en plats automatiskt från tidigare. Meddela vid anmälning gärna ett reservalternativ om det är möjligt.

Kontaktperson: Tuula Johansson: 040 061 7751 eller tuula.johansson45@gmail.com

Vattengymnastiken arrangeras i samarbete med SFV:s studiecentral.

Hundbanans motionstrappa

Pajbackavägen 2

Lördagar fr o m 19.8.2023 kl.10

Diabetesföreningen kör igång en ny grupp! Kom med oss och börja gå i Hundbanans motionstrappa; 470 steg, 180 m lång och 50 meter uppåt. Vi träffas på parkeringsplatsen.

Anmälningar: ingen förhandsanmälan.

Kontaktperson: Anders Laurén, 040 703 1086 eller anderslauren05@gmail.com

Diabeteskerho (suomenkielinen toiminta)

Yhteyshenkilö: Toivo (Topi) Lehtonen, 040-563 8703

Diabeteskerho kokoontuu Parsbyn Seniorituvan tiloissa joka kuukauden kolmas torstai elokuusta toukokuuhun. Tarkempaa tietoa Paraisten Kuulutuksien yhdistyspalstasta.

Pargas Sockertoppar

En stödgrupp för diabetiker i arbetsför ålder.  Mera information finns i facebook-gruppen “Pargas Sockertoppar“.

Kontaktperson: Nina Bäckström, nee.backstrom@gmail.com

Sötnosarna

Har du en hypohund eller diabeteshund? Eller en hund i träning för att bli det? Diabetesföreningen i Åboland har en ny klubb för denna målgrupp sedan hösten 2021. Vi träffas några gånger per termin. Tanken är att lära känna varandra och få kamratstöd, både som ägare till en medicinskt alarmerande hund och livet med diabetes. Gruppen är inte en hundträningsgrupp annat än vad som kommer naturligt då flera hundar träffas samtidigt. Vi träffas utomhus enligt principen ”walk & talk” på olika ställen i Pargas allt enligt gruppens önskemål.
 

Info: kontakta Joanna Ekman, joaekm@gmail.com eller kolla Sötnosarnas egna fb-sida.

Föräldrakraft

Är du förälder till ett barn med diabetes typ 1 och saknar någon att utbyta tankar med om vardagen med ett D1-barn? KAMRATSTÖDSTRÄFFAR för föräldrar till D1-barn ordnas några ggr/år för föreningens medlemmar såväl online som fysiska träffar. Tillsammans planerar vi program och tidtabell. Mera information om verksamheten hittar du i vår fb-grupp ”Familjeklubben i Åboland”. 

Kontaktperson: Regina Lindman-Korpi, reginalkorpi@hotmail.com 

 

Kamratstöd

I föreningen finns utbildade kamratstödspersoner som kan hjälpa dig om det känns svårt att få vardagen att fungera med diabetes. Kamratstödspersonerna har egen erfarenhet av ett liv tillsammans med sjukdomen. Skriv kort om dig själv till diabetes.aboland@gmail.com, så tar någon av våra kamratstödspersoner kontakt med dig så fort som möjligt.

Vuxna med typ 1 diabetes: Anders, Joanna och Nina

Vuxna med typ 2 diabetes: Anita 

Familjer med barndiabetiker: Joanna, Maria och Regina