Medlemsförmåner

Som medlem i Diabetesföreningen i Åboland får du medlemstidningen Diabo. Du kan dessutom prenumerera på förbundets tidning Diabetes till förmånspris. Info om ytterligare förmåner hittar du här.

När du går med i en lokal diabetesförening blir du samtidigt medlem i Diabetesförbundet.  Medlemsavgiften för det pågående året faktureras för medlemmar som anslutit sig från och med januari till och med september. De som går med i förbundet i oktober, november eller december blir medlemmar först från och med januari året därpå.

Nya medlemmar får tidningen Diabetes utan kostnad fram till slutet av det år de har blivit medlemmar. De som blivit medlemmar i oktober, november eller december får Diabetes utan kostnad det påföljande kalenderåret räknat från anslutningstidpunkten.

För barn under 15 år antecknas vårdnadshavaren som medlem.

Välkommen som medlem! 

Enklast ansluter du dig genom Diabetesförbundets formulär som du hittar länken till nedan. Det går också att kontakta föreningens medlemssekreterare Ann Laurén, tfn 040 554 7558 eller diabetes.aboland@gmail.com

Vendi X-Static strumpor

Blankett för fotvårdsunderstöd

Hundskolning

Håller du på eller skall du börja skola din hund till en medicinskt alarmerande hund (hypohund eller diabeteshund) under år 2022? Som medlem i Diabetesföreningen i Åboland har du nu möjlighet att ansöka om bidrag för skolningen. Av den fritt formulerade ansökan bör framgå

• kort redogörelse om hunden
• åt vem hunden skolas
• när skolningen har påbörjats
• vilken förening arrangerar skolningen
• redogörelse över faktiska kostnader
• varför du valt att skola en medicinskt alarmerande hund

Du kan ansöka om bidrag när du inlett skolningen och betalat deltagaravgiften. Ansökningarna behandlas kontinuerligt under året på följande styrelsemöte efter att ansökan inkommit. Sänd din ansökan till diabetes.aboland@gmail.com och ange som ärende “Ansökan om bidrag”. För mera information kan du kontakta diabetesföreningens styrelsemedlem Joanna Ekman, joaekm@gmail.com