Diabetesföreningen i Åboland är till för dig som har diabetes, är familjemedlem, anhörig eller i övrigt är intresserad av en diabetesförening som verkar i Åboland. Föreningens medlemmar kan delta i bl.a. vattengymnastik, konditionssalsträning och bowling. Vi ordnar medlemsträffar med intressanta föreläsningar, utfärder, teaterresor och mycket mera.

Hör gärna av dig om det är något du undrar över!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *