Anders Laurén, ordförande

anders.lauren@consolis.com

 

Nina Bäckström, sekreterare

nee.backstrom@gmail.com

 

Ritva-Leena Ehrnström

ritvaleenaehrnstrom@hotmail.com

 

Topi Lehtonen

Regina Lindman-Korpi, viceordförande

reginalkorpi@hotmail.com

 

Joanna Ekman

joaekm@gmail.com

 

Tuula Johansson

tuula.johansson45@gmail.com

 

Anita Salonen

anita.salonen@parnet.fi

 

Ann Laurén

Kassör (utom styrelsen)

ann.lauren@mendi.fi