Konditionssalsgymnastik

Fysiotjänst, Parsbyvägen 4

Grupp 1: torsdagar fr.o.m. 5.9, kl.12.45-13.45

Grupp 2: torsdagar fr.o.m. 5.9, kl.14-15

Anmälningar: både nya och gamla deltagare anmäler sig direkt till Fysiotjänst, tel.02-458 3883

Kontaktperson i föreningen: Tuula Johansson, 0400-617 751

Vattengymnastik

Folkhälsanhuset, Munkvikvägen 31

Grupp 1: tisdagar fr.o.m. 3.9, kl. 13-14

Grupp 2: fredagar fr.o.m. 6.9, kl 13-14

OBS! Grupperna fullsatta (24.8.2019). Meddela Tuula Johansson (0400-617751) om du inte tänker fortsätta i höst så får någon annan din plats i gruppen.

Bowling

Bowlinghallen i Pargas, Strandvägen 22

Onsdagar fr.o.m 4.9, kl.13-14

Föreningen sponsorerar ett 20 euros kort för medlemmar.

Anmälningar: på plats

Kontaktperson: Ritva-Leena Ehrström, 050-918 2032

Diabeteskerho (suomenkielinen toiminta)

Kontaktperson: Topi Lehtonen, 040-563 8703

Pargas Sockertoppar

Kontaktperson: Nina Bäckström, nee.backstrom@gmail.com

Föräldrakraft

Folkhälsanhusets blåa salong, Munkvikvägen 31

Välkommen med i kamratstödsprojektet Föräldrakraft hösten 2019! Vi samlas 4 ggr, ca en gång/månad, utan barn några timmar för att göra något tillsammans och få möjlighet att utbyta tankar med andra föräldrar till barn med D1. Projektet finansieras delvis av SAMS. 

Deltagaravgift: 20€. Deltagaravgiften täcker allt program inkl. mat, men inte resekostnader till träffplatsen.

Första träffen hålls må 23.9 kl.17.30-c.19 i Folkhälsanhusets blåa salong i Pargas.  Följande träffar planerade v.43, v.46 och v.49. I oktober och november finns ”må bra-träffar” inplanerade och i december har vi mysstund i väntan på julen.

Anmälningar: Regina Lindman-Korpi, reginalkorpi@hotmail.com, senast 18.9. Som bekräftelse på din anmälan får du Familjeklubbens kontonummer för inbetalning av deltagaravgiften.

 

Kamratstöd

Regina Lindman-Korpi (familjer och barn), reginalkorpi@hotmail.com
Nina Bäckström (vuxna med typ 1 diabetes), nee.backstrom@gmail.com
Anita Salonen (vuxna med typ 2 diabetes), anita.salonen@parnet.fi